UEMME Manta 2500 HD

Сметосъбираща четка

Обща / работна ширина 2620 / 2500 mm
Тегло 610 kg
Диаметър на четката 560 Ø /стоманена четка/
Капацитет на бункера 706 l
Дебит на хидр. система 100 l/min
Макс. налягане 245 bar
Система за оросяване с резервоар 100 l
Странична хидравлична четка за бордюриØ 580