HİDROMEK, една от водещите компании в световния сектор на строителната техника…